Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1750
Data zgłoszenia 2017-11-15
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Krańcowa (Nowe Miasto)
obręb: Komandoria
arkusz: 4
działka: 10/133,22/3,22/5,22/9,22/4,22/7

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0