Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1779
Data zgłoszenia 2017-11-21
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej wraz z przyłączem
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Miasto Poznań
Adres inwestycji
Żegrze (Nowe Miasto)
obręb: Żegrze
arkusz: 15
działka: 7/19, 7/20, 9/2, 6/19, 6/17, 6/18, 5/12

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0