Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1803
Data zgłoszenia 2017-11-27
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy (instalacji nawadniającej - od studzienki wodomierzowej do punków czerpalnych, na potrzeby utrzymania sieleni przydrożnej
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Miasto Poznań
Adres inwestycji
Żegrze (Nowe Miasto)
obręb: Żegrze
arkusz: 15
działka: 6/17,6/19,9/1,7/19,5/12,6/18,5/10

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0