Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 3269
Data zgłoszenia 2017-12-12
Treść zgłoszenia pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Mill Investments sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zakątek (Grunwald)
obręb: Łazarz
arkusz: 13
działka: 26/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0