Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1910
Data zgłoszenia 2017-12-20
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku gospodarczego
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Grobecki Filip
Adres inwestycji
Retmańska 23 (Jeżyce)
obręb: Kiekrz
arkusz: 4
działka: 661

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-01-19 16:13:30.0