Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 30
Data zgłoszenia 2018-01-11
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do istniejącego budynku mieszkalnego
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2018-02-22
Inwestor
Broda Piotr(Stowarzyszenie Budowy Kanalizacji Miłowita)
Adres inwestycji
Miłowita (Nowe Miasto)
obręb: Głowieniec
arkusz: 23
działka: 64,119

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:19:39.0