Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 334
Data zgłoszenia 2018-03-23
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kanaliz. wraz z przyłączami oraz hydrantu zewnętrznego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Comperhouse sp. z o.o.
Adres inwestycji
Maków Polnych (Stare Miasto)
obręb: Umultowo
arkusz: 23
działka: 228/13,3/11,3/12,4/8,4/9

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:22.0