Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 543
Data zgłoszenia 2018-04-30
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kan. sanitarnej dla zespołu dwóch b. wielorodzinnych
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Jakon Nowa sp. z o.o. s.k.
Adres inwestycji
Biskupińska, Literacka, Poetycka;
Biskupińska (Jeżyce)
obręb: Strzeszyn
arkusz: 7
działka: 5/702,5/780,5/760,5/759

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:15:27.0