Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 559
Data zgłoszenia 2018-05-07
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Andrzeja Kopy (Jeżyce)
obręb: Jeżyce
arkusz: 1
działka: 156/6,156/3,141

zobacz na planie
Andrzeja Kopy (Jeżyce)
obręb: Ławica II
arkusz: 1
działka: 33/1,163/7,37/4,37/5

zobacz na planie
Lotnicza (Jeżyce)
obręb: Jeżyce
arkusz: 1
działka: 156/6,156/3,141

zobacz na planie
Lotnicza (Jeżyce)
obręb: Ławica II
arkusz: 1
działka: 33/1,163/7,37/4, 37/5

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:22.0