Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1147
Data zgłoszenia 2018-08-22
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn od istniejącej linii napowietrznej do projektowanej szafki kablowej SK-4 i dalej do złącza kablowego ZKP-32/3
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Poznań
Adres inwestycji
Dębicka (Nowe Miasto)
obręb: Krzesiny
arkusz: 10
działka: 1/13

zobacz na planie
Oleszycka (Nowe Miasto)
obręb: Krzesiny
arkusz: 7
działka: 3/12,3/35

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:23.0