Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1319
Data zgłoszenia 2018-09-21
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy linii napowietrznej i linii kablowej oświetlenia ulicznego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Wylegała Rafał
Adres inwestycji
Szczepankowo (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 26
działka: 144/2,143/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:23.0