Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1428
Data zgłoszenia 2018-10-17
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym dla budowy odcinka linii kablowej nn-0,4kV wraz z odtworzeniem oświetlenia drogowego oraz likwidacji odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
ACE 12 sp.z o.o.
Adres inwestycji
Piastowska (Wilda)
obręb: Wilda
arkusz: 8
działka: 27/2,21/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 08:13:45.0