Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1483
Data zgłoszenia 2018-10-26
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o dł. 51m
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Arnikowa (Stare Miasto)
obręb: Radojewo
arkusz: 24
działka: 56/67,56/97

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:23.0