Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1519
Data zgłoszenia 2018-11-06
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zofii Nałkowskiej (Jeżyce)
obręb: Jeżyce
arkusz: 7
działka: 91/4,137/5,210/3,210/4

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:23.0