Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 134
Data zgłoszenia 2019-02-13
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2019-04-01
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Adres inwestycji
Stalowa (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 5
działka: 1/43,1/122

zobacz na planie
Stalowa (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 9
działka: 20/5,20/7

zobacz na planie
Stalowa (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 8
działka: 5/6,5/7,5/8,10

zobacz na planie
Folwarczna (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 5
działka: 1/43, 1/122

zobacz na planie
Folwarczna (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 8
działka: 5/6, 5/7, 5/8, 10

zobacz na planie
Folwarczna (Nowe Miasto)
obręb: Kobylepole
arkusz: 9
działka: 20/5, 20/7

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:19:43.0