Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 141
Data zgłoszenia 2019-02-15
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kkanalizacji ogólnospławnej
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Wylęgała Paulina
Adres inwestycji
św. Jacka (Nowe Miasto)
obręb: Śródka
arkusz: 12
działka: 36,44,47

zobacz na planie
Śródka (Nowe Miasto)
obręb: Śródka
arkusz: 12
działka: 36,44,47

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:15:28.0