Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 561
Data zgłoszenia 2019-05-14
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanit, przyłączy wody i kan. sanitarnej
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2019-06-24
Inwestor
Stary Młyn Zieliniec sp. z o.o.
Adres inwestycji
ks. Zdzisława Bernata (Nowe Miasto)
obręb: Śródka
arkusz: 6
działka: 1/4,2/8

zobacz na planie
ks. Zdzisława Bernata (Nowe Miasto)
obręb: Śródka
arkusz: 5
działka: 13/7,13/8,5/3

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-18 08:15:47.0