Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 138
Data zgłoszenia 2018-02-09
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4 kV, linii energetycznej nn 0,4 kV, dwóch szafek kablowyxh SK-4,n złącz kablowo-pomiarowego oraz wymiana slupa w linii nn-0,4 kV napowietrznej
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Leszczyńska (Grunwald)
obręb: Górczyn
arkusz: 23
działka: 48/3

zobacz na planie
Bohaterów Westerplatte (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 11
działka: 190/1,188,237/1

zobacz na planie
Mikołowska (Grunwald)
obręb: Górczyn
arkusz: 25
działka: 22/1,22/2

zobacz na planie
Ostatnia (Grunwald)
obręb: Górczyn
arkusz: 23
działka: 150/10

zobacz na planie
Leszczyńska (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 11
działka: 237/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:15:22.0