Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 271
Data zgłoszenia 2018-03-12
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV kablowej wraz z zasilaniem istniejącej szafy kablowej SK nr 1279 oraz istniejącego złącza kablowego ZK-1
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Kozia (Stare Miasto)
obręb: Poznań
arkusz: 17
działka: 26/1,26/2,22,21/1

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-16 08:16:33.0