Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 678
Data zgłoszenia 2018-05-25
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymlinii kablowej nn-0,4 kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna 13 (Nowe Miasto)
obręb: Główna
arkusz: 9
działka: 17/14,17/13,22/1,22/2,19/2,29/3

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:20:08.0