Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 713
Data zgłoszenia 2018-05-30
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, trzech złącz kablowo-pomiarowych
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
boczna od ul.Uradzkiej;
Uradzka (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 8
działka: 8/12,8/28

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:17:50.0