Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (KPRM)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Grzegorz Kamiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 350, tel. 61 878 5010, fax 878 5015
kp@um.poznan.pl
www.poznan.pl/mim/public/fundusze/

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Inicjuje i koordynuje działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację zadań miasta we współpracy z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Koordynuje kontakty z administracją rządową i samorządową oraz

z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich, opracowuje standardy działania w obszarze zarządzania projektami, prowadzi doradztwo w tym zakresie oraz monitoruje realizację projektów i wspiera zarządzanie nimi.

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Gumna
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-15 09:41 - zmiana regulaminu organizacyjnego BKPiRM (Aktualizacja)