Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 22 im.A. T. Działyńskiego, Przedszkole nr 95) (ZSz nr 2)

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Wierzbińska
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
61 841-74-10
godziny urzędowania: 7.45 do 9.45 oraz od 12.30 do 15.30
sekretariat@szkolatytusa.pl
www.szkolatytusa.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Nejman
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 15:45 - zmiany zgodnie z Obwieszczeniem nr 1/2018 Prezydenta Miasta Poznania (Aktualizacja)