Bursa Szkolna Nr 2 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Nawojczyk
ul. Czeremchowa 22, 61-474 Poznań
61 832-14-16; faks: 61 832-53-89
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
sekretariat@bursa2.poznan.pl
www.bursa2.poznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Świadczenie usługi zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów szkół poznańskich zamieszkałych na stałe poza Poznaniem a także, w sytuacjach uzasadnionych, dla uczniów mieszkających w Poznaniu.

2. Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla słuchaczy studiów policealnych a w razie wolnych miejsc także dla studentów uczelni poznańskich (w zasadzie do 24 roku życia).

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (ze zmianami).

Budżet jednostki na bieżący rok

Wysokość budżetu bursy na rok 2013 wynosi 936340,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: przekształcenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2014-11-20 14:33