POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Wojciech Czyżewski
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
telefon 61 878-52-31, fax 61 878-52-15
pozserwis@um.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2011-06-03 13:10 - likwidacja gospodarstwa pomocniczego (Aktualizacja)