Przedszkole Nr 181 - Zespół Szkół nr 7 - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Marek Korbanek
os. Zwycięstwa 102, 61-653 Poznań
61 8232-101
przedszkole181@interia.pl
www.przedszkole181.pl

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka.2. Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa.3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)- Statut Przedszkola nr 181- Regulaminy wewnętrzne

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: przeniesienie przedszkola do zespołu szkół nr 7 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-12-06 12:19