Stowarzyszenie gmin, powiatów i województw 'Droga S 11' - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Prezes Zarządu Bożena Przewoźna
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
(0-61) 878-58-12 lub 878-57-58

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2011-02-09 11:22 - Miasto nie ma udziałów w fundacji (Aktualizacja)