Szkoła Podstawowa - Piątkowska Szkoła Uspołeczniona im. dr Wandy Błeńskiej - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Danuta Świątek
ul. Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań
(0-61) 822-38-91
PSUK@POZNAN.home.pl

Budżet jednostki na bieżący rok

Oprócz zaplanowanego budżetu na rok 2004 szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania : Urządzenie terenów zieleni wokół szkoły. Nowe nasadzenia drzew i krzewów, założenie systemu nawadniania, założenie trawnika - wysokości 3 000 zł.

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: likwidacja jednostki uchwałą LXXVI/826/IV/2005 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2010-02-02 12:05