Komunikat: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2022-05-15 do 2022-06-06

Treść

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Data obowiązywania naboru: 16.05.2022, godz. 00:01- 06.06.2022, godz. 23:59

Otwarty nabór wniosków do Uchwały Rady Miasta LXII/1148/VIII/2022 z dnia 05.04.2022.

Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami do Uchwały znajdują się w załącznikach komunikatu.

Adres strony internetowej programu:

www.poznan.pl/odnowa

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/mala-retencja-program-dotacyjny,p,46898,58474.html

Ilość środków przeznaczonych na cel: 1.000.000 zł

Waga złożenia wniosków: Dotacje będą przyznawane wg. kolejności zgłoszeń wniosków o przyznanie dotacji (wg. daty, w przypadku tej samej daty - godziny złożenia), przy czym decydować będzie pierwotna data i godzina pierwszego złożenia wniosku, na którą nie ma wpływu ewentualne późniejsze uzupełnienie wniosku.

Droga składania wniosku:

  • w drodze listu poleconego za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3, pkt. 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe - obecnie operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A. - lub za pośrednictwem przesyłki listownej - poleconej nadanej u innego operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ww.ustawy
  • lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (/UMPoznan/SkrytkaESP), wybierając kategorię "sprawy ogólne / pisma do urzędu / pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Gdy na obszarze RP nie będzie obowiązywać stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19, wniosek o dotację może zostać także złożony w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl.Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Cel dotacji:

Miasto Poznań będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. To inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski.

Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej. Chodzi o to, by woda "nie uciekała" - czyli aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków.

Miasto chce zachęcić poznaniaków do takich działań. Mieszkańcy, a także przedsiębiorcy czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli liczyć na dotację na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Hojan
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Hojan
Data i godzina publikacji: 2022-05-16 08:04