Komunikat: Udostępnienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2016-10-19 do 2016-11-10

Treść

Udostępnienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

W nawiązaniu do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r. w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. będzie udostępniony projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania":
a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r. dostępnego pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitalizacji-miasta,1043/news/od-2016-10-11-do-2016-11-10,c,461/od-2016-10-11-do-2016-11-10,98746.html

Uwagi można składać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego w załączniku.

Jakość map dostosowana jest do oglądania na ekranie z powodu dużej wagi plików.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Maciaszek
ostatnia zmiana w dniu 2016-10-19 08:47 - Korekta (Aktualizacja)