Komunikat: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zbierania wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2017-05-31 do 2017-06-30

Treść

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zbierania wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), w związku z uchwałą Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania,

Prezydent Miasta Poznania

ogłasza nabór wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Zgłaszane, planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizować założone cele i kierunki działań rewitalizacyjnych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz oddziaływać w miarę potrzeb na sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną.

Wnioski, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy składać za pomocą formularza dostępnego:

a) w wersji papierowej w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania;

b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji oraz na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja w zakładce Aktualności.

Zbieranie wniosków prowadzone będzie w okresie od 8 do 30 czerwca 2017 r.:

a) w formie papierowej drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

* W przypadku dostarczenia wniosków za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania;

b) w formie elektronicznej na adres mailowy rewitalizacja@um.poznan.pl

* W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: "Zgłoszenie planowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do GPR";

c) w formie ustnej: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30 w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 412 (IV piętro).

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Siwińska
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-31 14:04 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)