Komunikat: Otwarty Konkurs dla studentów na koncepcję projektową "zielonego" słupa przystankowego.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2020-10-09 do 2020-12-08

Treść

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto ogłasza otwarty jednoetapowy konkurs dla studentów na koncepcję projektową "zielonego" słupa przystankowego w Poznaniu.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania pracy konkursowej, która posiada status studenta poznańskiej uczelni wyższej kształcącej absolwentów na kierunkach projektowych i artystycznych. Organizator dopuszcza możliwość zgłaszania prac indywidualnych oraz zespołowych, w szczególności zespołów składających się ze studentów różnych poznańskich uczelni wyższych (interdyscyplinarność zespołów łączących wiedzę i umiejętności projektowe, techniczne, artystyczne oraz przyrodnicze). Maksymalna liczba osób w jednym zespole nie może przekroczyć 6 osób.

Jedynymi dopuszczalnymi formami kontaktu z Organizatorem w zakresie zadawania pytań, udzielania wyjaśnień czy interpretacji Regulaminu jest korespondencja przekazywana pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.zielonyslup@um.poznan.pl.

Prace konkursowe, wnioski, dokumenty i oświadczenia wymagane Regulaminem należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs.zielonyslup@um.poznan.pl

Termin składania prac konkursowych mija w dniu 22 listopada 2020r.

Organizator powołuje członków sądu konkursowego spośród osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych.

Skład Sądu Konkursowego:

Rada Osiedla Stare Miasto - 3 przedstawicieli,

Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta Poznania - 2 przedstawicieli,

Zarząd Transportu Miejskiego - 1 przedstawiciel.

Miejski Konserwator Zabytków - 1 przedstawiciel.

Prace konkursowe oceniane będą przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:

- Walory architektoniczne i artystyczne słupa, innowacyjność, oryginalność
i atrakcyjność formy,

- Zaproponowane rozwiązania proekologiczne,

- Realność realizacji koncepcji (szacunkowy kosztorys). 

- Interdyscyplinarność zespołowa (członkowie zespołu studiujący na różnych kierunkach/uczelniach).

Najlepsze koncepcje projektowe otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce - 7500 brutto złotych,

II miejsce- 1500 brutto złotych,

III miejsce - 1000 brutto złotych.

TERMINARZ KONKURSU:

  1. Ogłoszenie Konkursu- 09.10.2020r.
  2. Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu - 23.10.2020r.
  3. Ostateczny termin udzielania odpowiedzi na zadanie pytania dot. Regulaminu - 31.10.2020r.
  4. Ostateczny termin składania prac konkursowych - 22.11.2020r.
  5. Obrady Sądu Konkursowego - 03.12.2020r.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu - 08.12.2020r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: MC (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Ciećkiewicz
Data i godzina publikacji: 2020-10-09 14:55