Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2019-06-24 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2019 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Dulińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-24 15:53 - Publikacja (Aktualizacja)