Komunikat: Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w ZSŁ oraz ZSH w Poznaniu - ROZSTRZYGNIĘTE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Data obowiązywania

od 2022-05-19 do 2022-07-31

Treść

W związku z realizacją projektu pn. "Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH i ZSZ nr 6 w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania zapraszamy do składania ofert dotyczących dostawy materiałów dydaktycznych do pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych tj. książki, gry oraz test zainteresowań do pracowni doradztwa zawodowego do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu i Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (dalej: Towar).

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 3 - wzór umowy oraz załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiącym również załącznik nr 1 do umowy), które zawierają specyfikację zamówienia oraz miejsce realizacji umowy.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentu podpisanego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: wspolpraca@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2022r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

30.05.2022 - opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Kolenda
Data wytworzenia informacji: 2022-05-30 00:00
Opis zmian: wprowadzenie treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Kolenda
Data i godzina publikacji: 2022-05-30 15:22