Oferta: broker informacji merytorycznej

Data publikacji: 2019-09-10
Nr ref.: Nr ref. PK/190/2019
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
Stanowisko: broker informacji merytorycznej
Informacje dodatkowe: Praca na zastępstwo na okres ok. 6 m-cy

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-15

Zakres podstawowych czynności

 • udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw
  i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów, świadczeń socjalnych, informacji pasażerskiej, gospodarki odpadami oraz innych spraw objętych usługą Biura Poznań Kontakt
 • prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów
 • telefoniczne i ankietowe badanie opinii klientów
 • prowadzenie  akcji informacyjnych przy wykorzystaniu dedykowanych aplikacji dziedzinowych
 • pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych
  w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania
 • znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem
 • umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center
 • znajomość języka angielskiego i/lub ukraińskiego w stopniu dobrym
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Poznań, ul. Matejki 50
 • praca głównie przy komputerze
 • stały telefoniczny kontakt z klientami
 • praca wg grafiku w godzinach 7.30-20.00
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu komunikacji z mieszkańcami
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_PK_190_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-15 14:37 - Rekrutacja nr ref. PK/190/2019 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)