Oferta: ds. informacji publicznej

Data publikacji: 2021-08-31
Nr ref.: RM/157/2021
Wydział: Biuro Rady Miasta
Stanowisko: ds. informacji publicznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-30

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Biura
 • obsługa oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Poznania
 • prowadzenie spraw dotyczących wygaśnięcia mandatów radnych
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowań nadzorczych wobec uchwał Rady Miasta Poznania
 • prowadzenie spraw dotyczących Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, ławników
 • prowadzenie księgi uhonorowanych tytułami honorowymi Miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - nauki społeczne
 • co najmniej roczny staż pracy
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość zasad udostępniania informacji publicznej, przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych radnych gminy
 • znajomość przepisów dotyczących postępowań nadzorczych nad jednostkami administracji samorządowej
 • umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_RM_157.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-09-30
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-09-30 09:47