Komunikat: Konsultacje społeczne dotyczące Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017 - 2027

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Spraw Lokalowych

Data obowiązywania

od 2017-08-17 do 2017-09-15

Treść

W dniach 21 sierpnia - 15 września 2017 r. Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017 - 2027".

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat projektu ww. dokumentu.

Intencją władz Miasta jest stworzenie dokumentu obejmującego okres 10 lat, który w harmonijny sposób łączyłby oczekiwania mieszkańców, jak i możliwości realizacyjne Miasta, stąd rozbudowany i różnorodny zakres działań podejmowanych na każdym etapie jego powstawania.

Dokument tworzony jest dla mieszkańców Poznania i przy ich bezpośrednim udziale, dlatego szczególną rolę odgrywają opinie, uwagi czy propozycje wszystkich osób, dla których temat rozwoju mieszkalnictwa w Poznaniu nie pozostaje obojętny.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu opinii i uwag do 15 września 2017 r.:

- drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Biura Spraw Lokalowych na adres: slk@um.poznan.pl

- pocztą, na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań,

- osobiście, w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań (pokój nr 102) w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielać będą pracownicy Oddziału Polityki Mieszkaniowej i Nadzoru w Biurze Spraw Lokalowych, w okresie od 21 sierpnia do 15 września 2017 r. pod numerem telefonu: (061) 8785812, (061) 8785742.

Poniżej znajdą Państwo konsultowany projekt dokumentu: "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027" wraz z załącznikami:

  1. Diagnozą potrzeb mieszkaniowych. Interpretacja badań ankietowych pt. "Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków".
  2. Analizą wielokryterialną pt. "Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków - rekomendacje dla polityki mieszkaniowej".
  3. Mapą z terenami miejskimi pod zabudowę mieszkaniową w Poznaniu

oraz formularz opinii i uwag, na którym prosimy składać opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w udziału w konsultacjach społecznych!

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: ogłoszenie nieaktualne (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): Małgorzata Rożniewska
Data i godzina publikacji: 2017-12-29 10:02