Komunikat: Szczególna pomoc Prezydenta Miasta Poznania dotycząca rozszerzenia list mieszkaniowej i socjalnej, wynikająca z zaistniałej sytuacji epidemicznej

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Biuro Spraw Lokalowych

Data obowiązywania

od 2020-04-28 do 2020-12-31

Treść

Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania informuje, że Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o rozszerzeniu obecnie obowiązujących list mieszkaniowej oraz socjalnej o osoby, które w roku 2019 ubiegały się o ujęcie do ww. list, spełniły kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc mieszkaniową, jednak uzyskały zbyt małą liczbę punktów by zostać do list ujęte.

Decyzją Pana Prezydenta lista mieszkaniowa zostanie rozszerzona o osoby, które w roku 2019 uzyskały od 17 do 19 punktów, natomiast lista socjalna ulegnie rozszerzeniu o osoby z liczbą punktów od 15 do 19. Decyzja Prezydenta pomoże uzyskać kolejnym rodzinom i gospodarstwom domowym prawo do lokalu komunalnego.

W dniu 11.05.2020 r. Prezydent wydał zarządzenie Nr 338/2020/P w sprawie ustalenia list socjalnej oraz mieszkaniowej na rok 2020. Decyzja ta ma charakter obligatoryjny. Wnioskodawcy nie będą zobowiązani do ponownego składania wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Miasta Poznania. Informacja o rozszerzeniu list socjalnej i mieszkaniowej ustalonych na rok 2020 zostanie przekazana każdemu wnioskodawcy objętemu rozszerzoną listą w drodze korespondencji z tut. Biura.

Władze Miasta wyrażają nadzieję, że podjęta przez Pana Prezydenta decyzja o rozszerzeniu list przyczyni się znacząco do zabezpieczenia i realizacji potrzeb mieszkaniowych Poznaniaków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, wymagających pilnej interwencji władz Miasta.Jest to kolejna forma niesienia pomocy członkom wspólnoty samorządowej w trudnym dla wielu rodzin czasie.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Jasińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-13 12:08 - korekta językowa informacji (Aktualizacja)