Oferta: ds. monitorowania polityki mieszkaniowej

Data publikacji: 2021-04-02
Nr ref.: SL/49/2021
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: ds. monitorowania polityki mieszkaniowej
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok.1,5 roku

Zakres podstawowych czynności

 • udział w monitorowaniu realizacji przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. o.o. zadań wynikających z polityki mieszkaniowej Miasta Poznania
 • prowadzenie spraw związanych z wykupem lokali komunalnych, w tym opiniowanie wniosków o sprzedaż lokali
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania dotyczące zadań realizowanych na stanowisku pracy

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne
 • co najmniej roczny staż pracy
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • ogólna znajomość przepisów prawa lokalowego i administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-04-19.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-04-02
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-04-02 11:59