BUDŻET 2004 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (6 lipca 2004 r.)

Uchwałą Nr XLIX/521/IV/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2004.

Pilność korekty budżetu wynika z:

1. Ostateczna wersja uzupełnienia Programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) z kwietnia 2004 r. rozszerza się krąg benificjentów w działaniu 1.6 (Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach) m.in. o aglomerację poznańską co umożliwia aplikowanie o środki przez Miasto Poznań.
W związku z powyższym wprowadza się do załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004-2008 (WPI)" nowe zadanie: GKM/GKM/258 "Zintegrowanie komunikacji kolejowej i tramwajowej w aglomeracji poznańskiej TRAMPER - Etap I - "Budowa dworca na Os. Jana III Sobieskiego wraz z parkingiem typu P & R, układem drogowym i tunelem pod torami PKP".

2. W celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadania dokonuje się w ramach działu 851 Ochrona Zdrowia, rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesienia w ramach wydatków własnych gminy.

Załączniki