OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta w 2005 r. - oraz prognozie kwoty długu publicznego Miasta na 2005 r.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/42/15/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia przez nią opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy przedłożonej przez Prezydenta Miasta Poznania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poznania na 2005 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2005.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/41/15/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia przez nią opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy przedłożonej przez Prezydenta Miasta Poznania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poznania na 2005 r. wraz z prognozą długu publicznego na rok 2005 wyraża opinię pozytywną o prognozie kwoty długu Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-01-25 08:21 - wprowadzenie opinii RIO ()