Oferta: nauczyciel-wychowawca w bursie, 21 godzin z 30 (0,7 etatu)

Data publikacji: 2022-05-13
Nr ref.: BS1.120.2.2022
Jednostka: Bursa Szkolna Nr 1
Stanowisko: nauczyciel-wychowawca w bursie, 21 godzin z 30 (0,7 etatu)
Informacje dodatkowe: praca również w weekendy sobota lub niedziela

Zakres podstawowych czynności

opieka i wychowanie młodzieży w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Wymagania obowiązkowe

Oferujemy pracę na stanowisku wychowawcy. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, ukończona specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Dużury popołudniowe oraz 2 soboty i 2 niedziele w miesiącu.

Wymagania dodatkowe

brak

Wymagane dokumenty

- swiadectwo ukoćzenia studiów wyższych o podanej specjalności- CV- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (jeśli taki poosiada)

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1, ul. Krakowska 17, 61-889 Poznań w terminie do 2022-05-27.

Bursa Szkolna Nr 1 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Warzecha
Data wytworzenia informacji: 2022-05-13 00:00
Opis zmian: zamieszczenie oferty pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Warzecha
Data i godzina publikacji: 2022-05-13 11:45