Tryb nieogłoszeniowy: CDZDM/1/2020

Sygnatura zamówienia: CDZDM/1/2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
kontakt: 61 855 76 04
email: cdzdm@cdzdm.pl

Przedmiot zamówienia

Zespół Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadań w ramach projektu pn. Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych na terenie aglomeracji poznańskiej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub wywiadu wspomaganego komputerowo przy pomocy strony WWW (CAWI). Wszystkie szczegóły metodologiczne: założenia metodologiczne, gotowe narzędzie badawcze do przeprowadzenia badania ilościowego oraz procedura doboru próby badawczej znajdują się w Załączniku nr 1 do poniższego zapytania.

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Opis zmian: Zapytanie ofertowe, Rafał Woźny (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Rafał Woźny
Data i godzina publikacji: 2020-09-14 12:59