Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Data obowiązywania

od 2020-02-14 do 2020-12-31

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.02.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-14 13:45 - OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (Wprowadzenie informacji)