Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Data obowiązywania

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-19 09:30 - OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (Wprowadzenie informacji)