Komunikat: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Data obowiązywania

od 2020-01-21 do 2020-12-31

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21-01-2020 rok

Oznaczenie sprawy 4d/01/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

                Marta Miśkowiec

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie: a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-21 15:51 - Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podsatwie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Aktualizacja)