Zamówienie: CUW-II.4440.3.2020

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.3.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 lutego 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-28

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 12:37 - aktualizacja daty (Aktualizacja)