Zamówienie: CUW-SAZ.4440.1.2020

Sygnatura zamówienia: CUW-SAZ.4440.1.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 9 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
kontakt: 61 10 21 700
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

remont boiska

Wykonanie remontu boiska do piłki ręcznej zlokalizowanego w Poznaniu  przy ul. Inowrocławska 19 w Poznaniu. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1)  roboty rozbiórkowe,

2)  roboty ziemne,

3)  wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy.

4)  wykonanie obrzeży betonowych.

Termin składania ofert/wniosków

29 października 2020 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 października 2020

Ogłoszenie

Inne informacje

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-23 15:20 - wprowadzenie (Aktualizacja)