Zamówienie: CUW-SAZ.4440.2.2020

Sygnatura zamówienia: CUW-SAZ.4440.2.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
kontakt: 61 10 21 700
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

remont tarasu zewnętrznego

Wykonanie remontu tarasu zewnętrznego żłobka Żurawinka filii Zespołu Żłobków nr 4, zlokalizowanego w Poznaniu  przy ul. Żurwinowej 5/7

Termin składania ofert/wniosków

12 sierpnia 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 lipca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-28 15:41 - wprowadzenie (Aktualizacja)