Zamówienie: CUW-SAZ.4440.21.2020

Sygnatura zamówienia: CUW-SAZ.4440.21.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
kontakt: 61 10 21 700
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

 przygotowanie i dostawa wyżywienia

Termin składania ofert/wniosków

14 stycznia 2021 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 grudnia 2020

Ogłoszenie

Inne informacje

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-01-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-02-26

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2021-02-05

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aldona Szubert
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26
Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aldona Szubert
Data i godzina publikacji: 2021-02-26 09:37